thăm người trời dưới độ đông

 

Hôm qua trời lạnh  đóng băng
Cả vùng nước đá như gương biển hồ
Con xa gọi máy dặn dò
Đừng  đi ra ngoài, nguy hiểm lắm ba

Vậy mà ta vẫn ba lô
Mang theo dưới đáy cái lì, tuổi xuân
Hết cạo tuyết đóng thành gương
Cho xe nổ máy  ấm lòng ấm  xe

Xe lăn rất chậm. hai lane
Một thì thương nhớ, hai thì nhớ thương
Lạy trời đường đừng  trợt trơn
Để ta được gặp một người dấu yêu …

%d bloggers like this: