Quyết tâm….

Quyết tâm không làm thơ nữa
Mà sao lại nghĩ  hoài thơ
Nửa đêm nghe ngoài mưa đổ
Tiếng khoan tiếng nhặt lịm hồn

Quyết tâm không hề in nữa
Mà sao bước xuông thang hầm
Cuốn sách lâu rổi bỏ dở

chup ngà dec -12-21

Đợi bìa, giấy mực thảm thương

Quyết tâm không vào thăm em
Bởi mỗi lần về, sưng mắt
Vậy mà hôm nay bão tuyết
Ra xe, rồ máy, lên đường !

(17-2- 22)

 

%d