Ngọn đèn tình nhân

Đêm nay đèn đuốc trong ngoài
Lòng ta cũng thắp ngọn đèn tình nhân
Đêm nay  lòng hướng nursing
Giáng Tiên còn ờ vẫn chưa chịu về

Đêm nay, tay gõ chữ lầm
Mà sao vẫn gõ, phiếm đàn cầm dương
Ngồi lại  máy, bật nút “on”
Chớp xanh chớp đỏ chớp vàng liên hoan

Đêm nay đèn đuôc khắp nhà
Không có rượu sao lại ngà ngà say
Mấy mươi cuốn, xong cấp kỳ
Chỉ còn một cuốn ta dành lão gia
Cuốn này vô tận tình thơ
Không biết khi nào chấm dứt để in…

%d