Tâm đắc

Bạn bè thân hữu viết về THT nhiều, nhiều lắm. Dĩ nhiên là ca nhiều, và thương xót hoàn cảnh cũng nhiều. Nhưng có Lê Ký Thương viết như thế này:
“trong một Email anh gởi chung cho những bạn bè văn nghệ thân tình dưới đây, anh kêu gọi bạn bè đừng “tội nghiệp’ cho hoàn cảnh hiện thời của anh (Hàng ngày anh phải vô nursing home thăm và săn sóc chị Y.) mà thay vào đó gởi bài cho TQBT….”

Mời quí bạn xem clip ngắn chụp ngày NJ bị bão tuyết, cách đây khoảng 3,4 năm. Bạn bảo tôi diên, lì, gân, nhưng bạn không biết chính những năm làm lính thám kích,  quá quen với những giây phút, hay hoan cảnh ngặt nghèo để thoát hiểm. Vì thế, chuyện đi thăm vợ vào ngày bão tuyết là đồ bỏ.
Vì vậy, phải mừng là THT vẫn còn mạnh, hơn là nhìn cái thân già tóc bạc phơ mà tội nghiêp

 

 

%d