Chủ đề tạp chí TQBT

Một số bạn hỏi về TQBT. Dưới đây là danh sách các số TQBT được phát hành

CHỦ ĐỀ TẠP CHÍ TQBT TRONG 20 NĂM QUA

Giá tiền mua báo:
– toàn bộ 96 số (bao gồm luôn cước phí ): $1000.
 – mua riêng lẽ:
  từ số 1-49: $10/ mỗi số;  Từ số 50- 96 giá $15/mỗi số
Liên lạc : tranhoaithu16@gmail.com

số 96: Tạp ghi Tiền Tuyến. Hòn đảo vàng văn học miền Nam
số 95: Mừng sinh nhật 20 năm của TQBT
Sô 94: Viết về văn chương thời chiến

số 93: Hạnh phúc và khổ nạn
Số 92: Tuyển tập thơ văn
Số 91: Đầu Xuân Lộc mới: Giới thiệu Viêt Thạch Nguyễn Thụy Đan
Số 90: Ấn bản đặc biệt: Cảm tạ văn chương của THT
Số 89: Văn chương mùa đại dịch
Số 88: Giới thiệu học giả Nguyễn Nam Châu
Số 87: Đinh Cường và cuộc đi tìm Bích Khê
Số 86: Trần Phong Giao và những người viết trẻ
Số 85: Giới thiệu nhà văn họa sĩ Lữ Kiều – Thân Trọng Minh
Số 84: Tưởng niệm 10 thân hữu cọng tác
Số 83: 10 Khuôn mặt hy sinh trong chiến trận
Số 82: Giới thiệu nhà văn Trân Doãn Nho
Số 81: Dịch giả ở tiền đồn: Nguyễn Kim Phương
Số 80: Nhà thơ Cao Đông Khánh
Số 79: Trần Hoài Thư vẫn còn mãi đam mê
Số 78: Tạp chí Giữ Thơm Quê Mẹ
Số 77: Nhà văn Triều Sơn và Nuôi Sẹo
Số 76: Nhà văn Lữ Quỳnh
Số 75: Những số báo văn học cuối cùng của miền Nam
Số 74: Nguyệt san Tình Thương
Số 73: Tạp chí Văn Hóa Nguyệt San

Số 72: Tạp chí Văn Học
Số 71: Chiều đầy bông Phùng Thăng / Văn nạn miền Bắc
Số 70: Nhà thơ Phạm Ngọc Lư & Biên Cương Hành + thơ PNL (Đan Tâm)
Số 69: Tạp chí Mai
số 68: Văn chương chửi thề & giới thiệu tạp chí Nghệ Thuật
Số 67: Trong Lớp Khói Màu & giới thiệu tạp chí Văn Nghệ
Số 66: Tạp chí Hiện Đâi
Số 65: Tưởng niệm nhà văn Hoàng Ngọc Hiển & giới thiệu tạp chí Thời Tập + điểm sach của HNH
Số 64: Tạp chí Trình Bày
Số 63: 20 năm văn học miền Nam & tạp chí Vấn Đề
Số 62: Tạp chí Khởi Hành
Số 61: Hiện tượng những nhà văn nữ
Số 60: Tạp chí sáng Tạo + sach báo ST (Thơ ST, tuyển truyện ST, thảo luận ST+ Toàn bộ ST chụp lại)
Số 59: Phùng Tháng + 2 dịch phẩm của PT (Những ruồi, Kẻ lạ ở thiên đường)
Số 58: Tính nhân bản trong văn chương miền Nam
Số 57: Văn chương Blog
Số 56: Những Vấn Đề Văn Học
Số 55: Dương Nghiễm Mậu + Bút ký DNM (Địa ngục có thật)
Số 54: Ba lô mang theo trên vai
Số 53: Tạp chí Văn
Số 52: Khoa Hữu & Nh Tay Ngàn + thơ KH (lửa)
Số 51: Cõi Đá Vàng + truyện dài CDV của Nguyễn thị Thanh Sâm
Số 50: Nguyễn Đức Sơn
Số 49 : Lâm Vỵ Thủy + Thơ LVT (Sao em không về làm chim thành phố)
Số 48 : Tạp chí Bách Khoa
Số 47 : Luân Hoán
Số 46 : Doãn Dân
Số 45 : Mây Viễn Xứ
Số 44 : Tưởng niệm Thảo Trường
Số 43 : Cha
Số 42 : Mẹ
Số 41 : Tuyển tập thơ văn mùa xuân
Số 40 : Những mùa Giáng sinh khó quên
Số 39 : Tạp chí Trước Mặt
Số 38 : Hơi thở đồng bằng
Số 37 : Thư từ Tuy Hòa
Số 36 : Khuất Đẩu + 3 tác phẩm của KĐ
Số 35 : Trường xưa
Số 34 : Lê văn Trung + thơ LVT (Bi Khúc)
Số 33 : Tạp chí Ý Thức
Số 32 : Trần Dzạ Lữ
Số 31 : 3 người viết
Số 29 : Từ Thế Mộng + thơ TTM (Lẽo Đẽo Một Phương Quì)
Số 27 : Phan Như Thức + Dốt Tuổi (tái bản thơ PNT)
Số 26 : Nguyễn Nho Sa mạc + Vang Lạnh (thơ NNSM)
số 25 : Văn thơ xứ Quảng
Số 24 : Hoài Khanh + 4 tập thơ HK
số 23 : Vũ Hữu Định + thơ VHĐ toàn tập
số 22 : Viết trong khói lửa
số 21 : Võ Hồng
số 20 : Nguyễn Bắc Sơn + thơ NBS (Chiến tranh VN và tôi)
số 19 : Nguyễn Nghiệp Nhượng + tập truyện NNN
số 18 : Y Uyên + Tuyển truyện Y Uyên
Số 1-17 : Tuyển tập thơ văn

.

%d bloggers like this: