Những trang kỷ niệm vô giá đối với tôi

  1. Trung đội thám kích thuộc đại dội 405 thám kích /sđ 22 bb. Hinh chụp sau một cuộc đột kích đêm

2. vết sẹo lich sử: Một viên đạn  bắn tỉa của bắc quân từ một ngôi nhà ở cửa vào thành phố Qui nhon trong buổi sáng Mậu thân khi chúng tôi được lệnh chiếm ngôi lầu cây xăng ong Tề. Viên đạn cách trái tim chừng vài phân

 

:

  

 

3. Qua mặt nhà hàng Mỹ. Dĩa trắng đựng thức ăn Mỹ do thợ nấu trong nursing home nấu. Khay đỏ chứa thức ăn do tôi nấu ở nhà : Y. vét sạch. Không thể ngờ niềm vui dữ báo cho một thiên tai thảm khốc. Chỉ sau mấy tháng cách ly, y. cương quyết nhịn ăn. Phải thông ống vào bao tử. Phải chi không có cách ly thì tôi có thể cứu Y.

 

Dó là những hình ảnh do chính tôi làm nhân vật chính.Mỗi búc ảnh mang theo một đời sống. Đôi khi mình cảm tháy anh hùng, nhung dôi khi mình tháy mình phất cờ trăng…

%d bloggers like this: