Sách tái bản (2022):Truyện ngắn thời chiến cùa THT

  • Bìa cứng
  • Sách dày 620 trang, giá $50 (kể luôn cước phí)
  • gồm những truyện được tuyển chọn từ Bách Khoa, Văn, Văn Học, Vấn Đề, Khởi Hành…
    Do chính tác giả tự tay thực hiện từ A – Z
    Sẽ tặng thêm 1 ấn phẩm đặc biệt do TQBT xuất bản
    Muốn biết thêm chi tiết, xin  liên lạc: tranhoaithu16@gmail.com
%d