Hình ta

Giáng sinh không người thân
Không bửa ăn đoàn tụ
Không gà lôi, rượu đỏ
Chỉ một bóng soi tường

Mới  từ bệnh viện về
Cái thân đầy dấu chích
Chỉ thuốc, thuốc, và thuốc
Thuốc nào  nỗi buồn tan

In sách hoài cũng nãn
Làm thơ  hoài ý mòn
Thấy bạn bè facebook
Ai cũng lão ngoan đồng

Tủi thì phải là tủi
Nhưng lem luốc quen rồi
Thanh xuân ở xứ mọi
Đời nám đen lọ nồi

Thôi vùi đầu vào việc
72 tập Văn đang chờ
Ngày xưa nhảy tìm địch
Bây giờ đào phần thư

Trang này ta  phủi bụi
Trang kia ta xóa bùn
TRang nghiêng ta làm thẳng
Trang rách ta làm lành

Hình ta in trên chữ
Ảnh ta in trên bìa
Mỗi tập một linh hồn
Nhờ tay ta hồi phục

Bạn nói hình ở đâu
Sao mà tôi chẳng thấy ?
Ta cười  Thám báo quân
Sao mà lộ mặt được ??

 

%d bloggers like this: