Thăm vợ vào ngày giáng sinh

Giáng sinh tôi đến thăm mình
Mang theo lời chúc  bạn tình quen thân
Mình nhìn lên cõi hư không
“Merry Christmas”
bốn vách phòng nghe tôi
Khi xa thì lại muốn gần
Khi gần thì thấy cỏi lòng rưng rưng
Tìm gì để đời chút hương
Thôi thì úp mặt trên đầu tóc  mun
Từ người gội nước trầm luân
Càng khổ đau càng mướt  đen diệu kỳ !
Đầu hành lang cuối hành lang
Bánh lăn ta đẩy xe tình giáng sinh
Cuối hành lang đầu hành lang
Vừa đẩy vừa hát bài Trường làng tôi
Ngày xua leo nui trèo đồi
Bây giờ chân mõi nương tình xe em

oOo
Nhờ mình ta bỏ walker
Đạp hai chân mạnh trên bờ nhân sinh
Không rehab không therapy
Giáng sinh ta xuống dưới hầm basement
Nghe ván dưới chân rung rinh
Nghe như sức mạnh dồn  vào cánh tay
700 trang sách quá dày
Hôm nay bỗng mõng như là 200…
Lại thêm một đứa ra đời
Đúng ngay vào lúc loài người hân hoan… (1)

_____
(1) Trần Hoài Thư – Truyện ngăn thời chiến (tái bản 2022). Muốn có sách và chữ ký tác giả xin liên lạc Email: tranhoaithu16@gmail.com

%d