Bài thơ nhân ngày tạ ơn (2)

Có những tiêng pháo nổ rời rạcvào nửa đêm
Mô Phật không phải là  tiếng súng
Niềm hân hoan sáng lòa trái sáng
Vỡ òa

Lòng  bỗng nhiên nao nao
đêm nay hai tiếng cám ơn mới bắt đầu bằng chử TẠ

Có những tiêng nổ như tiếng sủa bâng quơ của con chó già
Tôi trở về một ngôi làng dưới chân núii
Người lính thụt vài trái sáng lên trời
Chúng tôi cùng ôm nhau nhảy múa
Hưu chiến 24 tiếng dồng hồ
những tiếng cám ơn cám ơn cám ơn bắt đầu thêm chữ Tạ

Đêm xưa vẫn như đêm nay
Những tiếng nổ rời rạc vang lên
Mô Phật không phải là tiếng súng
Mà tiếng gõ mỏ

trong am tôi
cổ thành THT vừa dược tôi tái chiém

%d