Giải gianh

Một bài thơ  hay  chưa hề phổ biến từ trước đến nay . Tư liệu của Thư Quán Bản Thảo.
Bài này trích từ Tân Phong số 7 không ghi ngày ấn hành nhưng chắc chắn là vào khoảng 1959)


Giải gianh

Phan-huy-Doanh


Em chơi với anh một ván giải gianh
Giải gianh
Tranh lấy một
Chộp lấy đôi
Bàn tay em đẹp
Đôi mắt em nhanh
Anh chơi sao lại
Chịu thua em đấy
Thôi chơi trò khác
Nhảy nhà
Lò cò
Lò cò
Anh được một nhà
Em thuê một đường nho nhỏ
Kẻo rồi nhảy qua tội nghiệp
Nhà anh anh sẽ trang hoàng
Vẽ tên hai đứa
Đẹp lắm em ơi
– Thôi mình ở chung em nhé
Anh tập làm chồng
Em giả vờ làm vợ
Rủ nhau ra sông nhặt sỏi
Röl hai đứa chạy
Ù té về nhà
Giải gianh
Tranh lấy một
Chộp lấy đôi.

Phan-huy-Doanh

%d bloggers like this: