Thi sĩ

 

 

Ở rừng, lính thú làm thi sĩ
Núi dụng trời, pháo sủa ngày đêm
Mây từng lóp kéo bè kéo đảng
Đich dọa hù quấy rối liên miên

Đôi kính dày ướt loảng mù sương
Ngày ứng chiến  làm bài thơ  di chúc
Gỏi theo chuyến trực thăng tải thương, tiếp tê
bài thơ của một kẻ tìm thấy thiên đàng
(Bởi vì hắn đang nếm mùi địa ngục trần gian)

Ta đã bị thơ nhập bóng  bà cô
Suốt ngày đôi kính  nhập nhòa cõi ảo
Vậy mà trong mấy năm trời làm lính dữ
Vẫn an toàn vẫn lừng lững thơ bay  !


 

 

Và bây giờ nửa thế kỷ trôi qua
Vân vịn vào thơ mà đi mà đứng
Vẫn ca ngợi cuộc đời, chao ơi ánh sáng
Vẫn là trăm ngàn hai chữ thank you..