VÀI HÌNH KỶ NIỆM GIỚI THIỆU  “THƠ TUYỂN TOÀN TẬP”  CỦA TRẦN HOÀI THƯ 

VÀI HÌNH KỶ NIỆM GIỚI THIỆU 

“THƠ TUYỂN TOÀN TẬP” 

CỦA TRẦN HOÀI THƯ 

(TẠI CÀ PHÊ LA MADELEINE HOUSTON, TEXAS, NGÀY 18.9.2021)

Ngày 18 tháng 9 năm 2021, lúc 10:00 giờ sáng, qua hai anh Phạm Văn Nhàn và Tô Thẩm Huy, các anh chị đã hẹn nhau vừa nhận và chúc mừng thi phẩm “THƠ TUYỂN TOÀN TẬP” của Trần Hoài Thư tại cà phê La Madeleine (Houston, Texas).

Sau đây, lài vài hình ảnh kỷ niệm với phần chú thích, do anh Hai Trầu chụp trong buổi họp mặt đầy thân tình.

 

Cà phê La Madeleine (Houston, Texas)

 

 

%d bloggers like this: