Con chó 3 chân của đại đội tôi

 

Đêm trên đồi, thấp và nặng lo âu
Con chó què chân chạy vòng, sủa mãi
Theo tiếng kẻng, tiếng sủa hoài đến nghẹn
Chó ngưởi diềm gì giữa cõi đêm đen

Thì ra nó cũng biết chiến tranh
Những tai họa đón chờ  trong cuộc chiến
Như đời nó với một chân đã mất
Khi pháo đạn thù dập xuống  một đêm xưa

Ôi con chó già của đại đội tôi
Con chó 3 chân suốt ngày đuôi vẫy
Mõ ngước lên đợi chờ quà của chũ
Trăm người ở đây đều là chủ trăm người

Và khi đoàn xe chở chúng tôi về lại đồi
Nó đã đợi,  mắt ngời lên,  đầu cổng
Nó không sủa mà vẩy đuôi mừng rở
Để bây giờ tôi nhớ nó không nguôi…

%d