Thư thân hữu sau khi nhận TQBT 94

Từ CA:
Cảm ơn anh THT. đã gửi tặng TQBT số 94, tháng 8-2021.
Bìa báo (Những Bàn Tay) đơn giản, mà ý vị; và tôi rất thích.
Và tự suy diễn: phải, chỉ cần chúng, những bàn tay đó, dầu run rẩy, nhăn nheo, nhưng dưới sự điều động của một chiếc đầu, dẫu tóc đà bạc trắng, mà tâm nhiệt vẫn rất thanh niên, vẫn làm nên được những sản phẩm trí tuệ đáng trân trọng!!!
T.
%d bloggers like this: