Câu hỏi khi thức dậy

Thức dậy tôi sẽ  làm gì ?
TRả lời:  cảm tạ một ngày của tôi
Một ngày tôi  được êm xuôi
Đễ tôi được đến chia đời với em
Để tôi đẩy chiếc xe tình
Tập đi, tập bước
và tim mình
tập yêu !

 

Thức dậy tôi sẽ làm gì ?
Nằm thêm một lát để người chiêm bao
Nhớ người viễn khách phương nào
Ở Ca ghé  nhà thăm một lần
Bạn là độc giả trung thành
Số đầu tiên , 20 năm, vẫn còn
Người ta làm báo kiếm tiền
Tôi đây làm báo kiếm tình, ai hơn?

%d bloggers like this: