Đêm sao

Ngọn đồi đưa anh, đưa anh lên cao
Mây và sương và mặt trời lửa dại
Ôi những ngọn đồi làm đêm thấp lại
Để sao càng gần
như một giải kim cương
Bỗng những chùm sao, xẹt khắp bốn phương
Mặt đất dội tung, đêm bừng trái sáng !
Kẻ thù ta ơi, ngừng chơi một lát
Kẻo ta lạc rồi đôi mắt người yêu…

 

Bài học thuộc lòng đồng ấu

Trưa dừng quân ven bở sông
thầy trò chia nhau bửa cơm gian khổ
Gió sông, đưa lời xa
vọng về bài học thuộc lòng thời bé dại
xen lẫn tiếng thước gõ nhịp trên bàn

Người lính bỗng bồi hồi
đi vào ngôi trường làng
dứng ngoài cửa lớp

Chiếc bảng đen, giòng phấn trắng
Cô giáo trường làng trong màu áo tím rất xinh
Rồi thước gỗ đập nhanh
Những cửa miệng, những dôi má mang phùng
Gào lên, gào lên như ào ào sóng vỗ
Một bài thuộc lòng xa xưa tự độ
anh mới tập viết tập đồ

Rồi lệnh lên đường
Anh vượt giòng sông
Gió mây đuổi theo anh cùng bài học thuộc lòng đồng ấu.

%d bloggers like this: