ham vui

1.

Tôi bây giờ như đứa trẻ ham vui
Làm những cánh diều  để ra đồng giởn gió
Diều  giởn gió tôi cũng  bắt chước diều giởn blog
Tôi cũng như diều, hớn hở,  lượn bay
A, có khi nào diều đứt sợi dây
Tôi sẽ khóc, vì  đời tôi đâu còn gì để bám

2,

Vâng, thì khóc, nhưng  rồi sẽ  lau  nước mắt
Nuốt lệ cay, để tiếp tục với trò chơi
Diều đứt dây rồi, sợi khác chắc hơn
Diều sẽ đẹp hơn vì ta có thêm kinh nghiệm !