3 ngày khó quên…

Năm 2011, TQBT đã  làm số đặc biệt : Tưởng niệm nhà văn Doãn Dân (1938-1972).
Đúng 10 năm sau, một nhóm 10 người gọi là “nhóm Doãn Dân”  đã đén thăm chúng tôi  Đặc biệt có bà quả phụ Doãn Dân mặc dù tuổi cao (90), có mặt trong nhóm.
Nhóm DD đã ở bên cạnh chúng tôi suốt 3 ngày (14,15,16/7.21), 3 ngày ấy, chúng tôi đều có hình bóng nhà văn quá cố Doãn Dân ở bên cạnh. Các cô con gái cùa DD quá bé khi DD tử trận (1972) muốn nghe chúng tôi kể  những kỹ niệm về bố. Chúng tôi có dịp nói vè tại sao chúng tôi làm số chủ đề về DD cũng như hương linh DD phò trợ chúng tôi thoát khỏi tai nạn thảm khốc khi lái xe đị tìm tài liêu về nhà văn DD ỏ đại học Cornell.
Giờ các cháu đã thành tài. Mỗi cháu đều có chung một ý nghĩ: Chính hương hôn bố  luôn luôn ở bên cạnh các cháu, giúp các cháu gặp may mắn.

Suốt cả ba ngày chúng tôi hình như sông trong cơn mơ. Và thêm một lân thấy rõ con đường chúng tôi theo đuôi: chúng tôi không cô đơn.
Và thêm một làn nữa  cảm tạ văn chương. (THT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(từ trái sang phải) NHà thơ Như Thương (FL), nhà văn Lê văn TRạch (TN). THT, ái nữ DD, ái nữ DD, bà quả phụ DD, ai nữ DD, ái nữ nhà văn Doãn quốc Sỹ, ái nữ DD, Ân (rễ DD), Nguyễn Đình Hiếu (rễ nhà văn DQS)

%d bloggers like this: