Còn chỗ này

Còn chỗ này là căn hầm  basement này
Nơi bao bọc ngày tháng tôi hiu quạnh
Có chiếc giường bố xếp
Có những chiếc áo phơi hãng mấy năm
Không ai mặc

Còn chỗ này, để tôi tự  bảo mình sẽ đi xuống ngôi mô
Như ngày xua quanh quẩn trong hầm đát dào sâu
Hay giao thông hào chi chít

Tôi bỏ trện kia, iphoe, gậy chống và ánh nắng mặt trời rọi qua khung cửa
Và có thể là những con covid – 19
hầm hừ tai họa

Còn chỗ nay, tôi xuống cùng bóng tôi
Nương tựa khi mình làm  đứa con bà phước
Không bạn bè, vợ con, anh em, người thân
80 tuổi già mà như là con nít

Tôi khóc mùi

Cả  đời tôi, thèm  hai tiếng mẹ ơi

%d