Xe tình (5)

 

 

 

 

1.

Tập therapy

Tôi về tôi tập mình ên
Sà ngang tay vịn, lan can tôi cầm
Ra chợ  siêu thị vịn càng
Đẩy xe tập bước mấy vòng, một hai
Một hai tôi cố trả bài
Tại ham sống nên chân đành phải lê
Không ai dìu tập xàng xê
Thì ta nhờ cậy  xe này qua truông

May  cỏn một  chiếc xe lăn
Hai tay  tôi  bám vào càng tình em
Vừa đẩy xe vừa kéo chuông
Những hồi chuông rất dịu dàng thiết tha….

2.

Tặng hoa

Nhớ ngày đám cưới 50 năm
Bèn ra chợ mua bó hồng tặng em
Nhưng em không muốn nợ nần
Để em từ giã cõi trần thảnh thơi
Bó hồng tôi giữ buồn ơi
“Người buồn hoa có vui đâu bao giò” (1)

(1) Theo ý Kiều

%d