Thêm một thằng con…

Thêm một thằng con vừa mới ra đời
Tôi là ông già  đẻ như  cái máy
Tám bó rồi, ham vui, rặn mãi
93 đứa rồi mà bạn hữu cứ  mong thấy  đứa 100 !

Hôm nay một bạn ở Bạc Liêu mail tôi hay
Vửa nhận 93 bằng xương bằng thịt
Vui mừng làm sao giữa mùa đại dịch
Các con của ta lại bay khắp phương trời !
CHẳng cần khẩu trang, chẳng cách ly nhà
Chỉ có phong bì gởi theo cánh gió…

Mang tấm lòng ta, một ông già 8 bó
Đã rất lâu, chưa trở lại quê nhà
Mượn tờ báo này gởi đến bạn xa
Thay vì Ebook , online, ta làm thường lệ
Dể  bạn thấy một lão già đã đẻ…
Một  đứa con xinh, và dẹp vô cùng …

%d bloggers like this: