Đưa người ra ngoài nắng

 

 

Trưa nay, chỉ có tôi em
Xe lăn tôi đẩy ra ngoài cấm dinh
Để em tắm lại nắng hiền
Từ lâu không thấy nắng vàng bao năm
Để em thấy lại cỏ xanh
Mây xanh và cả  lá cành màu xanh
Và tôi, cũng rất mông mênh
màu thiên thanh ngập mái tình mốc rêu
Giờ tôi khỏi cần walker
Có em. tôi tập. đi,  và yêu thương