Đưa người ra ngoài nắng

 

 

 

 

Từ em tai ách bảy năm
Không hề biết sợi nắng hanh là gì
Trưa nay, nắng trải lụa mềm
Xe em tôi đẩy ra thềm  nursing
Để vàng nắng trải mênh mông
Đê em thấy lại cỏ xanh mây trời

Giờ tôi khỏi cần walker
Có em. tôi tập. đi,  và tập yêu

 

 

%d bloggers like this: