Tô Thùy Yên: Làng Vei, đồn biên phòng (bút ký chiến trường)

(nguồn: nguyệt san Tiền Phong, số 8 tháng 3-1966)

 

…Nói đến Làng Vei mà không nói đến đêm tiền đồn quả là một thiếu sót lớn. Đêm Làng Vei thật âm thầm, lạnh lẽo. Cái lạnh hiện đến trước cả buổi chiều trong khi trời còn nắng chói, và tăng lần theo bóng tối của ban đêm. Cái lạnh từ trời cao phủ xuống, từ vách đá tiết ra, từ lòng đất dâng lên. Cái lạnh ở khắp bốn bề, cái lạnh tự trong thân thể.Và rừng núi câm lặng, tiếng nói thì  thào đủ nghe, cả dòng âm thanh đều đều như giọng ngái ngủ của chiếc máy phát điện nhỏ làm thành cái nền bằng bằng cho sự câm lặng, cũng là một sự câm lặng…..

,,,

%d bloggers like this: