Thơ của bạn sau khi nhận “mai thảo bài viết ỏ trang cuối”

Cám ơn bạn già THT. Đọc tùy bút nào cũng thích. Chữ nghĩa, ý tưởng đúng là Mai Thảo style!

Xin nhắc lại lời nầy của MT (page 99 & 100): “Những tờ rời của quá khứ tôi bởi vậy bay lạc, mỗi khi định nhặt lượm về cho một hồi tưởng tản mạn muốn đóng lại thành tập, công việc nhặt lượm với tôi thật đã khó khăn cực nhọc muôn vàn…..những hạt vàng nhặt lượm được chỉ nói thật rõ một mất mát lớn lao không bao giờ tìm thấy nữa”.( Cánh rừng bằng hữu, tr. 100)

MT đã để mất những hạt vàng, bây giờ Người Giữ Lửa Văn Chương Thời Chiến THT giữa những oan trái của cuộc đời và của ngày tháng cuối đời vẫn kiên trì góp nhặt những Hạt Vàng.
%d bloggers like this: