Món quà văn chương quí hiếm…

Một thân hữu ở tận New Zeland, đã tặng cuốn Ngâm ngùi, Tiếng Việt xb năm 1972 Sách in theo hình thức Livre De Poche. Bìa Offset.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua. Những trang chữ năm xưa lại trở về. Để thêm một lần cảm tạ. Cảm tạ anh em Ý Thức đã chọn một người viết ngoài vòng đai để xuất bản tác phẩm của tôi. Cảm tạ người bạn dộc giả đã giữ gìn nó, và trao lại cho tác giả ở quê người.

%d