trèo hay trên ?

Sách vở viết về hai câu ca dao ở tinh Phú Yên hầu hết ghi:

Tiếng ai than khóc nỉ non
Như vợ chú lính trèo hòn Cù Mông

Câu hỏi là trèo có hợp lý không?

Thiết nghĩ, ngày trước có một đồn lính thú trên dỉnh Cù Mông, Chông của người đàn bà chết, và chị trèo lên hòn để nhận xác. Việc trèo hòn đâu có gì vất vả, Hòn thấp ít gai bụi, ítt vách đá hiểm trỏ so với đồi  núi.

Việc trèo không mang theo sự đau đớn mà nỉ non khóc lóc, Trái lại chính việc thấy lại xác người thân yêu mới làm người vợ kia cực kỳ đau đớn mà phát ra tiếng khóc. Tùy theo người, tiếng khóc là tiếng gào, tru, kể lễ, hay nỉ non tức tửi… Ngay cả vợ người Kinh khóc khác, vợ người Thượng khóc cách khác, nhưng bắt nguồn từ sự thấy mặt chứ không phải do trèo.

Vậy thì câu trên nên thay chữ “trèo” bằng chữ “trên” mới hợp lý:

Tiếng ai than khóc nỉ non
Như vợ chú lính trên hòn Cù Mông

Có phải vậy không ?