Cây và rễ

Tranh Tran Qui Thoai

Cảm đề 2 bức tranh phác họa về cây

 

 

1.

Chỉ cần một gốc  đa.
Bên  đường che bóng mát.
Còn hơn tìm bóng lớn.
Ai cũng muốn chen vào !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

NHững trái xum xuê năng trỉu trên cành.
Những lá biếc và bông hoa rực rở.
Nhờ từ đâu ? phải  chăng từ gốc rễ,
Như những tinh cầu đang chuyển nhựa ngày đêm,
Và giữa lòng đất lạnh  căm căm:
Có một mầm non sắp ra ngoài ánh sáng,,,