Đinh Cường: Ăn cơm trưa ở Quán Đo Đo  cùng Đỗ Trung Qưân và Lý Đợi

Lời chũ blog: Thời sinh tiền, Đinh Cường có  một số “xuôi giòng ngầu hứng” nhắc đên Bô Văn Thơ Miền Nam thời chiến do Thư Ấn Quán xb. Dưới đây là một trong só các bài ấy, được ĐC làm khi về VN năm 2013, để quí bạn thấy sự quí hiếm của bộ sách là như thế nào. 

Quán nổi tiếng của nhà văn nổi tiếng
viết truyện cho trẻ thơ bán chạy nhất
Việt Nam hiện nay, Nguyễn Nhật Ánh
quán nằm trong con hẻm nhỏ
tôi nhớ phía đâu gần rạp Olympic cũ
đường Hồng Thập Tự hồi trước…tôi về hay đi mua sách cũ phía đó
sách cũ bây giờ quá đắt mà tìm không ra
mấy bộ sách thơ, văn Miền Nam …
do Thư Ấn Quán bản photocopy đã quý
( công của Trần Hoài Thư lớn lắm )
hardcover
trưa ba người ngồi ăn cơm rất ngon
nhớ nhất món bánh đập mắm cái
món cá nục cuốn bánh tráng, Lý Đợi
nói, tôi là người sát cá, cuốn hết sạch
và Đỗ Trung Quân nói về chuyện vẽ tranh
không ngờ anh vẽ hay đến vậy, anh nhắc
nhiều đến Hoàng Ngọc Biên như anh em
từ xa xưa, từ hồi Nhân, Dân[1] còn nhỏ
gặp lại Lý Đợi nhớ Bùi Chát, hai bạn
cùng ở một nhà, hai bạn là hai nhà thơ
lúc trước hay bị công an mời lên mời xuống
nay Bùi Chát lấy vợ, gởi lời chúc mừng
Bùi Quang Viễn – Nguyễn Thanh Anh
( nghi thức hôn phối và thánh lễ tạ ơn
bắt đầu lúc 15 giờ ngày 13/12/2013
tại nhà nguyện Hiệp Nhất, Dòng Chúa Cứu Thế
đường Kỳ Đồng thành phố Sài Gòn, Việt Nam )
tôi mở sợi giây nhợ buộc tấm thiệp cưới thấy ghi vậy.
… những cây rất to tỏa bóng mát
và những cây rất nhỏ dưới bóng mát đó
 [2]
hai bạn từ nay che bóng mát cho nhau nghe
ăn cơm trưa ở Đo Đo như có gió mát sông Hàn …
Virginia, Dec. 15, 2013
Đinh Cường
[1] Nhân, Dân là tên hai con trai của Hoàng Ngọc Biên
[2] Ghi chép, Bùi Chát ( trong Thơ không vần
tuyển tập tân hình thức, Garden Grove, CA 2006 )