Sinh nhật trắng

                                                                2 con nai nằm trước nhà

 

Sinh nhật của ta bão tuyết tơi bời
Cả đêm tuyết vần tuyết vủ
Con thì ở xa, vợ nằm trong nhà dưỡng lão
Ta vịn cáng vịn càng, đón sinh nhật trắng mình ên

Sáng hôm sau, cơn bão lặng yên
Trước nhà, bầy nai đợi chờ ngoài cửa
Một con dứng bên bảng số nhà để ta chụp ảnh


                                                                    Bên bảng số nhà 719

Hai con nằm giữa  vùng  như thể nhàn du
Giữa cõi giá băng, nai vẫn nhởn nhơ
Khiên ta  hổ thẹn làm con người còn thua con thú
Nai cần gì mang khẩu trang, cách xa 6 feet
Cần gì chăn mền, áo ấm, găng đôi
Và lớp da kia, mỏng  tựa da người
Nào ai biết có ngày sẽ biên  thành  chiến bào giáp sắt ?

Không ai biết, vì sao giữa những đồi cao đồi thấp
Và trăm ngàn căn nhà , nai lại chọn nhà ta
nhà của ông già bàn tủ đầy thơ

Sinh nhật người già  thường tuổi thọ ăn mừng
Còn Sinh nhật của  ta: bạn nai và  tuyết trắng
Cám ơn bạn đã hâm vào người ta thêm sức mạnh
Giữa tháng ngày đầy khắc nghiệt tai ương……