Tác phẩm của nhà thơ Khế Iêm

Nhà thơ Khế Iêm vừa gởi tặng 4 tác phẩm của anh qua dạng EBook,
Đó là:
= Thanh xuân – thơ
– Other poetry – Thơ Khác (thi [hẩm song ngữ)
– Vũ điệu không vần – Tiểu luân về Thơ Tân Hình Thức
– Dấu quê – traces of my homeland (thi [hẩm song ngữ)

Vỏi kẻ này, E book là kỹ thuật lỗi thời, nên cũng bắt chước thi sĩ trong việc làm mới để dễ dàng đọc hơn, nhất là với cặp mắt quá chừng yếu kém của mình..
Tân hình thúc mà chúng tôi thực hiện ỏ đây này là Flipbook. Xin chân thành cám ơn tác giả

P.S: Tác phẩm có Password protected. Muốn có password, xin vui lòng liên lạc vói chúng tôi..(THT)

Đọc tác phẩm của nhà thơ Khế Iêm