tiếng gà gáy ở mật khu hậu cần


1.
Tinh sương được lệnh vượt kênh
Nước chảy xiết, súng đội đầu, lội qua
Từng người một như bóng ma
Từng người một nằm đợi chờ giờ G
Ủa sao lại có tiếng gà
Mừng hay báo trước một ngày  kiết hung ?

2,

Mục tiêu vừa  mới chiếm xong
Thầy trò đi kiếm cái nồi chị nuôi
Đỡ công nấu nướng lôi thôi
Cám ơn “đồng chí” bỏ nồi xa bay
Nồi cơm nóng,  gà xé phay
Thương cho con vật chọn “chỗ này” mà sinh…