Niềm vui nằm trong thiên tai

Đoạn video dưới đây quay lại cảnh bà xã vui mừng cho biết mới vừa sinh thêm đứa con trai.
Một điều cần ghi là, mặc dù trong cơn loạn trí, vẩn nhớ những vần ca dao chỉ về “sự ham vui” :

Đứa giáp thôi nôi
Đứa nôi đầy tháng.

Điều này chứng tỏ, bộ bán cần não về trí nhớ vẫn còn tốt.Chỉ có hiện tại là vô minh, Càng hay, để khỏi lo khỏi nghỉ, khỏi thao thức…