Những tấm hình khó tìm

Những tấm hình khó tìm thấy

NHững tấm hình dưới đây mang đầy  sự mầu nhiệm.

 

i. Với một người bị nhiểm Covid-19 Ngoài ra. bác sĩ cho biết  tthêm là thận suy trầm trọng.. Lý do dễ hiểu là hai tháng trời tôi không được vào thăm nuôi, không ai cho uống khi khát, cho ăn khi đói…

Ngày đầu tiên tại bệnh viện: Mê man. Tình trạng nguy cập. Tấm hình dưới đây do con tôi chụp. Vì nó là bác sĩ, nên được phép vào bên mẹ:


2.
Sau 11 ngày,  bênh viện cho biết, bệnh nhân đã hồi phục. Xe  chở   về Nursing home lúc 11 giờ đêm. Tôi  đón ở dấy, chỉ được gặp 5 phút phù du bên cạnh người đẹp. Thấy tôi vẫn còn phong độ không? Lưng thẳng, mặt bịt khẩu trang, mang áo lính jacket như một tay trung đợi trưởng thám kích ngày nào. Tiếc là vì đêm tối, người chụp không rành, nên cái bóng Kim mao không thấy rõ.

3.
Ngày  đại thắng giặc Vũ Hán:
Những người hoàn toàn hồi phục  ở Nursing home được đẩy xe ra ngoài sân, trong một buổi lê ăn mừng gọi là Reverse Resident Parade. Trongg số có  một người Việt Nam đang vẫy tay khi thấy tôi ngồi trong xe ! Xin để ý đến cái khẩu trang không bịi mũi của nhà tôi. Người được miễn nhiễm rồi, cần gì mà sợ !

4.

Và dưới đây là hình ảnh Ngưu Lang Chức Nữ về già. Họ chỉ được nhìn nhau 15 phút: