Tiếng kinh rằm

 

Đêm rằm trăng rọi qua song
Ánh trăng  tắm cả căn phòng trầm hương
Nhập vào lời tụng hằng đêm
Ánh trăng  thành ánh đạo vàng quán âm
Bây giờ người tụng ra riêng
Buồng thờ vắng khói nhang đèn kệ kinh
Chỉ có chăng là  ánh trăng
Lọt vào khung cửa lạnh nằm cả đêm