Đi tìm niềm vui

Hinh chup lão già THT đang kiêm soát lại Bộ Thơ Miên Nam thời chiến, trước khi gởi đi, giữa lúc xung quanh máy in nhả giấy.
Xin cam ơn bạn Th,Đ đã tạo cho tôi một viêc làm để quên  trong hoan cảnh khặc nghiệt hiện tại Đây là cách tập physical và occupational therapy tốt nhất
Bên cạnh là những lọ thuốc. Thuóc quá nhiều, có thể cứu sống ta, nhưng không thể giúp ta quên.

Cám ơn những năm tháng mang màu áo lính dữ thám kích. Nó dạy ta bài học mưu sinh thoát hiểm.

Ngày trước trong rửng già, bốn bề bóng thù. Bây giờ là căn nhà rông mênh mông, với wheelchair, walker…

Con làm thầy thuốc ở xa
Vợ thì cô lập ở nhà Nursing
Còn ta là một lão điên
Suốt ngày nặn óc  “làm sao quên” hởi trời ?
Văn chương  bị stroke cướp   rồi
Hàm răng cũng rụng báo đời sắp   đi
Sắp đi  nhưng vẫn sân si
Vẫn lục dục vẫn đứng ngồi không yên

oOo