Vợ chồng Ngâu


Bây giờ Ngưu – Chức đã già
Chàng vừa bị stroke đi bằng walker
Nàng cũng thoát dịch corona
Hai người vẫn đợi đến ngày gặp nhau
vẫn coi thường chuyện khổ đau
Cách ngăn ừ thì cách ngăn quen rồi
Tháng bảy Mỹ , không mưa ngâu
Bởi nước mắt họ biến thành đá cương