bài thơ banh áo

Môt toán thám kích nhảy diều hâu

Ghi chú:

 Lực lượng thám kích là những đơn vị trinh sát chỉ trang bị nhẹ với súng trường M16, lựu đạn, súng phóng lựu M79, và vài vũ khí chống tăng nhẹ M72 đặt dưới quyền điều dộng của phòng nhì Sư đoàn.  Nhiêm vụ  đươc giao phó thường là nhiệm vụ nguy hiểm.

 

Không nón sắt không chiến bào
Ta mang cặp kính  nhảy vào mật khu
KÍnh văng,  thi sĩ  mắt mù
Nhìn đâu cũng thấy lờ mờ bóng sương
Vậy mà tên địch tay run
Lại  xẻo miếng thịt rất gần trái tim
Rỏ ràng Trời  Phật  che dùm
Nhưng em lại  sợ   chít  vành   khăn tang
Để ta buồn quá lên non
Đợi nàng gái mọi “bắt- cái- chồng”  chung thân

đạn xẽo miếng thịt gần sát trái tim

May có nàng ở   đồng bằng
ra tay nghĩa hiệp mang chàng vềdinh
Dạy ta đọc kệ  đọc kinh
Cậy nhang cắm khói,  thẻ trầm  xông hương
Dạy ta  bỏ tiếng Đức , Đan (1)
Xứng danh rể quí chồng  hiền miền Nam

Vâng thì bỏ, bỏ dễ dàng
Nhưng làm sao bỏ tính ngang tàng hở em
Ngày xưa banh áo ra quân
Ngày nay cũng vậy,   ngang tàng áo banh

Áo banh  dù bị gout hành
Áo banh dù vịn nương thành walker
Áo banh cố gương nụ cười
Khi dầu sắp cạn xe đời sắp ngưng

 

(1) Đan Mạch : Đ.M, ám chỉ tiếng chửi thề

 

Tại chùa Thái Lan. Chụp lúc Y. bị stroke lần thứ nhất cách đây 7 nâm,