Nuốt….

Con làm thầy thuốc ở xa
Vợ thì cô lập ở nhà Nursing
Còn ta là một lão điên
Suốt ngày nặn óc  “làm sao quên” hởi trời ?
Văn chương  bị stroke cướp   rồi
Hàm răng cũng rụng báo ngày  tàu  đi
Sắp đi  nhưng vẫn sân si
Vẫn lục dục vẫn đứng ngồi không yên

oOo

Nhớ mình thích phở bò  viên
Tôi làm cả dĩa, mà ai ăn dùm ?
Làm sao chia sẽ với mình
Cái  nạn tai của một người  hiền lương
Thịt mềm vị ngát mùi thơm 
Nhưng sao nuốt  nổi cõi lòng đắng cay