Sáng kiến: Thịt bò viên cho những người không còn răng

Thường thường chúng ta muốn nấu phở với THỊT BÒ VÒ VIÊN chỉ cần ra chợ mua bịt làm sẳn, khỏe ru,
Nhưng  thịt bò vò viên ấy chỉ dành người có răng tốt, Bởi ta cần phải nhai nghiền, trước khi nuốt.
Phần tôi, hàm răng rụng gần hết, nên dù thèm phở bò vò viên cũng xin đầu hàng !

Muốn ăn phải lăn vào bếp.

Sau đây là hình chụp  nhửng “meat ball” do tôi thực hiên từ  Thịt bò xay sẵn (Ground Beef).
Nguyên liểu là tỏi, tiêu, nước mắm, bột nêm. muối đường, Trộn vói bột bắp, Rồi bỏ vào bịt nylong bỏ vao ngăn lạnh  khoảng 5 hay 6 phút, lấy ra, gỡ bọc nylong (tại sao 5 phút ? 1. Gia vĩ thấm vào thịt 2. sau 5 phút, bịt nylong không dính thịt, dễ gở), sau đó bỏ vào máy xay thêm mộl lần thứ hai. Lần này đổ  chùng nửa cup nước hòa với bột năng (không phải bôt bắp), rồi xay.
Dùng  vĩ làm  nướv đá cục, bỏ thịt vào, nhồi cho chặc, Rồi để vào ngăn đá đến khí thịt dông,

Lấy ra, nấu sôi khoảng từ 5 đến 10 phút (tùy bạn.)

Có 4 diềi lợi:

1,  Dùng thit xay sẳn
2, Có thể thêm bớt gia vị mình thích.
3, Khỏi vò
4. Rất mềm, khỏi cân răng

Khác với Meatball Mỷ, nó khỗng rã (nhờ bột năng).