Cảm tạ văn chương (8): Sau hai tháng…

Hôm nay đúng hai tháng kề từ khi bị trận bão Stroke đánh. Triệu chứng là chữ viết xiêu dổ run rấy (hình trên) và sau 2 tháng chữ viết cứng hơn.(hình dưới)
Cám ơn những giờ phút miệt mài vất vả dùng thơ văn để tập OCCUPATIONAL THERAPY. Cám ơn văn chương,Cám ơn blog,