Huy chương (Final)

(Dùng  thơ để tập Occ. therapy)

Trong bốn năm làm lính  thám kích
Tôi có vài huy chương
nào  bạc, nào dồng
nào Silver star của Mỹ
nào 3 chiến thương bội tinh ngôi sao dỏ
Và một thất tình bội tinh
Bởi em nào cũng chê tình yêu của tôi
Sợ trở thành góa phụ

Tôi mang 3 chiến thương về thành phố
Vào quán nghe nhạc TCS
nhủ rằng đây là lần nghe cuối cùng
Bởi vì Nhất quá tam
đạn chỉ tránh người ba lần

 

Khi ở trại tù
Huy chương tôi không khai báo
ngu gì mà mở miệng

Khi ra hải ngoại
thì càng câm,
nhắc chỉ buồn chỉ nhục
những tấm huy chương kia đã vất bỏ sau 30 tháng 4

 

Bây giờ tôi chỉ còn huy chương
Mà Y. đã cất kỷ
Cất kỷ hơn cả vàng bạc hột xoàn
Trong nursing home với khổ nạn bời bời
cùng những cơn mê loạn
Y. vẫn còn nhớ đến chỗ cất
để nhác tôi lấy

Tôi đã tìm ra rồi
Cuốn vở thi final của toi khi là sinh viên già
môn  Evolution of Poetry Sự tiến hóa của thi ca
Tôi đã chọn nó là môn nhiệm ý thay vì chọn Toán quá dễ dàng

Trong chương trình học, Evolution of poetry chỉ bàn  sự tiến hóa về thi ca phương Tây
Chứ không về phương đông
đặc biệt VN
Tôi thêm  Hồ Xuân Hương, Kiều, chinh phụ ngâm, thơ tie2n chiến v.v..
tôi đã mở mắt ông thây
Và ông dồng ý
Ông phê Excellent
vớ i  điểm 95

Huy chương nào cũng là kết quả của sự khó khăn vô bờ
Nếu không là huy chương dỏm
Đây mới là huy chương thực
Khi học  ngành Computer Sciences
mà   chọn Evolution of Poetry làm môn nhiệm ý ! (1)
là diên
Nhưng khi đem văn học sủ VN vào kỳ thi Final
mấy ai làm dươc?
như ngày xưa:
Mang cặp kình dày
mà tình nguyện chọn binh chủng thám kích
Ai cũng bảo tôi diên
Nhưng kiếm đâu ra hiệp sĩ mù ?

Mang cặp kình dày thêm cây viết
Mở đường, trinh  sát, nhảy diều hâu
Sao em lại sợ thành cô phụ
dễ kiếm đâu ra hiệp sĩ mù?

Tôi mang cuốn vở đến Nursing home
hỏi nhà tôi: I am number one ?
Y.  tuyên dương tôi :
-Yes !
Vâng, đó mới là huy chương đích thật !

 

 

_______
(1) Elective course: Môn học nhiệm ý (tự chọn) đê giúp tăng điểm . Các du học sinh VN thường chọn môn Việt văn hay Toán,