Tập Occupational therapy

Cách tốt nhất để tập Occ. therapy là đánh thơ.Vừa đánh vừa nghĩ vừa để hồn thơ. Chữ sai thì mặc chữ sai. Miễn là thơ dậy thành bài thất ngôn.

Hôm nay làm tiếp cuôn BÃO. Nằm hoài nãn quá bèn đẻ ra cách giết thời gian. Nghĩ đến người bạn đời, Hơn năm năm không cục cựa thân mình, không ngồi dậy được, điên là phải. Tuần trước té v ì nghĩ rằng mình có thể đi được may mà không sao.

Dưới  đây là video tự quay (đặt gần đó) thành ra không vừa ý. Điều cần quay thì không thể quay.
Nhưng không sao. Để quí bạn thấy môt lão già đang chiến đấu với   stroke sau hơn một tháng, giờ có thể lái xe, có thể dứng một mình, và có thể làm thơ, in thơ, làm cả bìa cứng …

 

 

Xin tặng đời , một món quà hèn mọn
Tôi không biết lấy gì đền đáp chỉ thơ
Tôi đang ở tận cùng những mất mát tuổi già
Xin rộng lượng để bàn tay tôi khỏi vuột
Kim dù nhọn, mắt tôi dù không rõ
Keo dù lên hàng trăm độ phỏng thịt da
Nhưng lòng tôi thì chan chứa thiết tha
Trên từng trang, từng trang lòng tôi đó
Xin tặng em, bông búp tai, thơ tôi đã nở
Tím như màu giấy tím in thơ

bongbuptai

Xin tặng người, vì  người đoái thương ta quá thảm
Nhưng ta đâu  cần những giọt nước mắt xót thương
Bởi đời ta, ta không cần tìm lá diêu bông
Ta chỉ muốn chửi thề và  đã quen nghe  mùi đất bùn vương trên tóc.

Thơ ta viết:

“Mở hàng. Súng gát vào phên vách
Đôi giày bùn ướt còn bám đầy
Cô hàng ơi, xin ly xí nại
Mới ở mật khu về,
thèm quá cà phê

Quán chật, mấy thằng ngồi khum lại
Bỏ qua đêm trắng mắt băng đồng
Nghe như mùi đất còn vương tóc
Lính bụi mà, em có thương không ?