kỷ niệm chất đầy khoang

Còn lại hai vợ chồng già. Xa lộ
Đi về, buồn ngủ, đường lại xa
Vợ tiếp chồng
lái cho chồng ngủ
Gió lộng ngoài
gió lộng u u

Mắt ta vẫn ráo, sao không ngủ
Xe vẫn lao vào chốn tối đen
Trong cõi vô cùng yên lặng phủ
Em cất lời, bài hát quê hương
Xe vẫn lăn đều không than thở
Lời ca vẫn tiếp tục lênh đênh

Đêm vẫn đêm dài đêm không ngủ
Người vẫn đi về cùng cõi mông mênh

Bây giờ hai kẻ chia hai ngã
Em bỏ đi vào Nursing Home
Ta trơ trọi cùng ngăn cùng tủ
Chất xếp đầy  những nhớ  những nhung
Đồng hành ta, chiếc xe năm cũ
Với lời ca tiéng hát  rưng rưng

Xa lộ lái về đêm không ngủ
Đường dài đèn sáng như kim cương
Mỗi chiếc xe về mang lặng lẽ
Ngàn ngàn chiếc khác chở cô đơn