number ten !

Bà đuổi virus về Tàu
Được tuyên dương trước tiền đồn Nursing
Bà thấy tôi, làm kẻ trên
Vâng, với bà tôi number ten, thưa bà

Y. trong buổi Reverse Resident Parade mừng những người trong nursing home được miễn nhiểm. Thấy tôi Y. đưa ngón tay xuống ám chỉ You are number ten !

Tôi tức  làm số  dịch mùa
Trong khi ai cũng chịu thua chạy làng
Ì ạch khuân báo ra đường
Chiếc xe chạy giữa phố phường vắng tanh
Tưởng rằng mình đươc vinh danh
Không ngờ có kẻ bảo mình khùng điên

Vậy là tôi mãi number ten !