Tâp lên tam cấp (nhuận sắc)

Thời trẻ

Tiến lên lại sợ phục
Rút về sợ lột lon
Hét hoài, cổ họng khan
Chỉ mình ta lãnh đủ

Người Ê ĐÊ mở lối
Gai xướt rách thịt da
Đau quá, tức chửi cha
Những lão già hiếu chiến

Thời già sau khi bị stroke


(tự tập một mình ngaài nhà)

Nay không dao mở lối
Không tim đập lo âu
Không gai xước kêu đau
Sao ngập ngừng chẳng dám

Chỉ có mấy tam câp
Mà run không dám lên
Trong khi thời thanh niên
Dám lên tìm cái chết