Sáng kiến scan sách làm flipbook nhanh và đẹp

Trong tuần qua, với những ngón tay gõ rất yếu, hay gõ nhầm,  một chữ nhiều khi phải trật lên trẫt trar65t trật  xuống, mmhnhưng tôi đã làm xong flipbook về Lãng Nhân thân thế và sư6 nghiệp. Đây là cách tập Occupational therapy. Và cũng giúp cho tôi có thể đoc được dễ dàng bằng cách Zoom +  200% khithị lực tôi rất kém.
Sách rất hay, đáng đọc, nhất là hồi ký : “Làm báo thời xa xưa” của Lảng Nhân (trang 108).

Thường thường scan sách làm flipbook người ta scan 1 trang 1 lần. Tôi scan 2 trang một lần. Tiết kiệm thời gian 1 nử.a. Sở dĩ làm  được vì tôi có cách riêng. Cách này dựa vào Toán học. Và nhờ  hai software miễn phí: A-pdf-merger,  Fastone Photo Resizer.
Phải đổi dạng sang pdf. Phải Crop để có file chẳn (even), file lẽ (odd).
Và merge theo mix-alternate-pages
Bạn thấy khi  lật như lật cuốn sách, không cần điều chỉnh trang ngay ngắn mất thì giờ hay theo kiểu 3D như một số nhu liệu quảng cáo hiện nay.

Giải thích rất giông dài, Hy vọng một ngày tôi  sẽ quay video hay youtube từng bước một sáng kiến này.

Bạn cứ thử lật xem có dúng sách lât không. Chắc chắn chưa có ai nghĩ ra sáng kiến này ! Chú ý: Đây chỉ design cho flipbook chứ không Ebook,