SỢI TÓC MUN 

 

SỢI TÓC MUN 

Giờ đây, thân thể mình khô kiệt
Nhưng mái tóc mình vẫn mun đen
Vẫn mềm vẫn mướt từng chân sợi
vẫn nghe chừng còn tỏa mùi hương

Vẫn để trong lòng ta giải lụa
Rất êm đềm trong cõi tang thương