Tháng bảy


Tháng bảy ta,  trời mưa ngâu
Ngưu Lang Chức Nữ nhìn nhau lệ tràn
Cả  năm hai kẻ hai đàng
Sao cầu Ô Thước (lại) cấm người không qua ?

Bây giờ Ngưu – Chức đã già
Chàng vừa bị stroke đi bằng walker
Nàng cũng thoát dịch corona
Hai người  vẫn đợi đến ngày gặp nhau
vẫn coi thường chuyện khổ  đau
Cách ngăn ừ thì cách ngăn quen rồi
Tháng bảy Tây ,  không mưa ngâu
Bởi nước mắt họ biến thành đá cương